Alle har noe eller noen de burde forsikre

Square

I gamle dager kom en assurandør og banket på døren din for å finne ut hva slags forsikringer du burde ha, og vedkommende gikk som regel ikke før en eller annen forsikring var tegnet. I dag er det nok ikke særlig mange slike assurandører igjen, om det finnes noen i det hele tatt.

Nå er det nok en del nettsteder som gjør den jobben som assurandørene gjorde i «gamle dager». Dagens assurandører er nok også opptatt med litt andre oppgaver og bruker mere tekniske og elektroniske hjelpemidler som mobiltlf, mail og sosiale medier i kampen om kundenes gunst.

Gårdagens forsikringsselskaper var ofte små brannkasser, (bygdebrannkasse, gjensidig brannforsikringsselskap) som vanligvis drev forsikringsvirksomhet i et mindre geografisk område, f.eks. et fylke eller noen kommuner.
Nå er mange forsikringsselskap enten blitt slått sammen eller oppkjøpt av andre og er nå landsdekkende. Mange er også internasjonale. Fellesnevnere er vel økt konkurranse og langt flere forsikringstjenster enn de gamle brannkassene kunne tilby.

En annen side av saken er vel også et stadig økende behov av forsikringstjenester. Nå kan man forsikre det meste og forsikre seg mot det meste.
Priser på de forskjellige forsikringene er nå et stort tema.
Få tilbud på den forsikringen du trenger, eller bare sjekk priser…klikk under her

Du kan også se på denne siden Forsikring.as


 

Skulle du gjerne hatt et gebyrfritt kredittkort som du kan benytte?
Om du sammenligner betingelser, så ser du at dette kortet ikke er blant de dyre.
Eks: Kredittbeløp kr. 10 000 o/12 mnd. effektiv rente 21,85%, totalt kr. 11 112,-
Og her er det mer info/eller søknad her